Loading...

Mikrokanalizacja upraszcza sposób realizacji odgałęzienia światłowodu w punktach, w których chcemy przyłączyć np. kolejny budynek. Tradycyjna kanalizacja w tym miejscu wymaga umieszczenia studni kablowej, przecięcia kabla, wykonania w mufie spawów termicznych zarówno dla odgałęzionych włókien, jak i tych, które będą prowadzone „przelotowo”. To generuje straty optyczne w torze oraz dodatkowe koszty wykonania takich prac. Dzięki mikrokanalizacji z pakietu mikrorurek „wyciągamy” tylko tę, która ma trafić do danego punktu.