Loading...

Oferta

Budownictwo

Budownictwo

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego oraz w zakresie technologii bezwykopowych – przecisków, przewiertów sterowanych.

Zakres usług w ramach budownictwa telekomunikacyjnego:

 • Budowa doziemnej kanalizacji teletechnicznej,
 • Budowa rurociągów kablowych,
 • Budowa kablowych sieci światłowodowych,
 • Budowa kabli miedzianych magistralnych, rozdzielczych i abonenckich,
 • Budowa podbudowy słupowej i linii napowietrznych,
 • Przełączanie sieci, przełączanie central do nowych struktur,
 • Montaż i uruchamianie urządzeń stacyjnych,
 • Wykonywanie testów i pomiarów teletechnicznych w całym zakresie,
 • Konserwacja i serwis techniczny systemów i sieci telekomunikacyjnych,
 • Spawanie kabli światłowodowych,
 • Wdmuchiwanie kabli światłowodowych metodą tłoczkową i metodą strumieniową.

Zakres usług w ramach  przewiertów horyzontalnych:

 • Budowa sieci wodociągowej,
 • Budowa sieci kanalizacji tłocznej,
 • Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej,
 • Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej,
 • Przejście pod drogami, rzekami, trakcją kolejową,
 • Przejście rurami osłonowymi dla potrzeb telekomunikacji i energetyki,
 • Przewierty w gruntach o każdej skali twardości.
Zakres usług w ramach budownictwa telekomunikacyjnego
Budowa doziemnej kanalizacji teletechnicznej,
Budowa rurociągów kablowych,
Budowa kablowych sieci światłowodowych,
Budowa kabli miedzianych magistralnych, rozdzielczych i abonenckich,
Budowa podbudowy słupowej i linii napowietrznych,
Przełączanie sieci, przełączanie central do nowych struktur,
Montaż i uruchamianie urządzeń stacyjnych,
Wykonywanie testów i pomiarów teletechnicznych w całym zakresie,
Konserwacja i serwis techniczny systemów i sieci telekomunikacyjnych,
Spawanie kabli światłowodowych,
Wdmuchiwanie kabli światłowodowych metodą tłoczkową i metodą strumieniową.
Zakres usług w ramach przewiertów horyzontalnych
Budowa sieci wodociągowej,
Budowa sieci kanalizacji tłocznej,
Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej,
Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej,
Przejście pod drogami, rzekami, trakcją kolejową,
Przejście rurami osłonowymi dla potrzeb telekomunikacji i energetyki,
Przewierty w gruntach o każdej skali twardości.