Loading...

Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz wykonawstwa linii optotelekomunikacyjnych i standardowych linii kablowych  przy zastosowaniu nowoczesnych metod budowy oraz wykonuje przewierty sterowane pod drogami, rzekami, torami, terenami o dużym zagęszczeniu infrastruktury podziemnej.

Historia firmy sięga 1987 roku. Jesteśmy prekursorami nowoczesnych technologii bezwykopowych. Już w pierwszej połowie lat 90-tych zaczęliśmy wykorzystywać technikę HDD (Horizontal Directional Drilling) — do tej pory, w Polsce nie funkcjonowały przedsiębiorstwa instalujące tymi metodami.

Nasze osiągnięcia były możliwe za sprawą doświadczonej i wyszkolonej załogi, wysokiego umaszynowienia oraz innowacyjnego podejścia do branży telekomunikacyjnej. Z czasem działalność spółki Telbial znacznie wykroczyła poza tę branżę. Na stałe współpracujemy z firmami budującymi wodociągi, kanalizacje sanitarne, sieci gazowe i energetyczne. Telbial Sp. z o.o. świadczy również usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do Internetu w oparciu o nowoczesną infrastrukturę światłowodową.

Ogólne informacje o firmie:

Zakład Budownictwa Liniowego TELBIAL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 537-10-06-809
REGON: 030126723
Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr.0000113082
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 134
Rok złożenia spółki: 1995
Prezes Zarządu: Waldemar Lasiecki
Kierownik robót liniowych: Krzysztof Wójcik
Kierownik prac bezwykopowych: Edmund Zgorzałek
Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł.