Loading...

Budownictwo telekomunikacyjne przewodowe jako gałąź szeroko pojmowanej łączności przeszła olbrzymie przeobrażenie, z tym że nie wszystko co uległo zmianom można przypisać samej telekomunikacji. Techniki montażu, pomiarów oraz zagadnień związanych z urządzeniami to spektakl podobny do tego, który obserwujemy w łączności radiowej i teleinformatyce. Również nasza firma bierze udział w postępie przez unowocześnianie zaplecza grup monterskich i pomiarowych i poprzez szkolenie kadry w nowych technikach przekazu po kablu. Ten kierunek jest niezbędny, ale i jednocześnie niewystarczający. Pamiętać trzeba, że nakłady związane z ułożeniem linii pod, czy nad ziemią mają decydujący wpływ na cenę, czas i jakość budowanego traktu. Tutaj rozwój wiąże się tylko w niewielkim stopniu ze stosowaniem innej armatury czy kabli; zmiany są przede wszystkim udziałem postępu w organizacji pracy, w konstrukcji maszyn. Trudno nazwać to rewolucją, ale znaczący ma to wpływ na obraz liniowych budów.
Dużą sprawność grup zadaniowych uzyskuje się przez połączenie nowoczesnych procedur z funkcjonalnymi maszynami. Funkcjonalność w tym przypadku jest pochodną różnorodności sprzętu. Wyniki z placu budowy naszej firmy są tego potwierdzeniem. Dynamiczny postęp prac przy jednoczesnym starannym wykonaniu osiągamy przez dopasowanie odpowiedniego sprzętu do charakterystyki „układki”.