Loading...

Zapytanie ofertowe

Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej projektu pn.: ,,Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej” realizowanego w ramach działania II.1 ,,Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

Zapytania ofertowe »