Loading...

 

Sterowane Przeciski Hydrauliczne

 

to metoda przecisku suchego z nawigacją radiometryczną charakterystyczną dla systemów wiertniczych. Działanie zestawu jest dwustopniowe.

W fazie pierwszej drąży się otwór bazowy ustalając w ten sposób linię przecisku, która uwzględni założenia wstępne przez weryfikowanie faktycznie napotkanych warunków w gruncie. Drążenie wykonuje się zestawem żerdzi z zamontowaną głowicą przeciskową w czole zestawu.

W drugiej fazie przeciska się rurę w kierunku odwrotnym, zmieniając głowicę na ekspander obciskający grunt. Ideologia konstrukcji zakłada wykonywanie przepustów z trajektorią prostoliniową, ale można wykonywać, choć z pewnymi ograniczeniami, również przejścia syfonowe. Maksymalizacja łuków zależy od spójności gruntu i zastosowanej sztywności żerdzi. Dużą skuteczność można założyć dla dystansu do 70 m i średnic do 200 mm.

Przeciskarki (TELBIAL dysponuje przeciskarką P-80 firmy Ditch Witch) przydatne są przy przekraczaniu traktów komunikacyjnych. Ważne jest przy tym małe pole pracy i wykorzystywanie zasady zagęszczania, co sprawdza się w warunkach miejskich. Podkreślić należy niewrażliwość na ujemne temperatury, co w przypadku „konkurencyjnych” technik płuczkowych ma duże znaczenie ograniczając wydajność ich w okresie zimowym.

 
 

Przeciski Pneumatyczne

 

to jedne z najwcześniej stosowanych metod budowy podziemnych rurociągów. Metoda przecisku pneumatycznego sprawdza się w wykonywaniu krótkich przejść pod ulicami i torowiskami.

 

Poziome wiercenia ślimakowe

 

znajdują zastosowanie przy układaniu jednej strony obiektu, gdy priorytetem jest nienaruszalność powierzchni, pod którą wykonuje się otwór.