Loading...

Budowa instalacji podziemnych, wiąże się między innymi z koniecznością przechodzenia pod różnego rodzaju fragmentami krajobrazu, metodami bezwykopowymi. Jedną ze skuteczniejszych technik tego typu są wiercenia horyzontalne. Stosowanie ich zostało wymuszone przez rozwój cywilizacji, głównie komunikacji oraz wzrost społecznej świadomości ekologicznej. Dzięki skuteczności metody, wzorem innych krajów również w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój tego rynku.

 

DSCN0132

Horyzontalne przewierty kierunkowe umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju instalacji (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, linie energetyczne) metodą bezwykopową wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest wykonanie odkrytego wykopu pod rury lub kable:

 

– Na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie wykorzystanie metod tradycyjnych jest niemożliwe ze względu na istniejącą zabudowę.

– Gdy zachodzi potrzeba pokonania przeszkód w postaci traktów komunikacyjnych (ruchliwych szos, torów tramwajowych i kolejowych).

– Na terenach o gęstej sieci wodociągów, kanalizacji oraz linii energetycznych i telekomunikacyjnych. W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest wykonanie poziomego przewiertu poniżej siatki instalacji.

– W przypadku przekraczania żeglownych rzek i kanałów bardziej opłacalne może być położenie instalacji pod dnem, niż budowa konstrukcji zawieszonej nad lustrem wody.

– Podczas pokonywania gór i wzniesień.

– Podczas prowadzenia instalacji przez tereny, które ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe powinny zostać nienaruszone.

 

Zakres prac wykonywany przez Telbial technnologią przewiertów horyzontalnych:

 

– Budowa sieci wodociągowej

– Budowa sieci kanalizacji tłocznej

– Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej

– Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej

– Przejście pod drogami, rzekami, trakcją kolejową

– Przejście rurami osłonowymi dla potrzeb telekomunikacji i energetyki

– Przewierty w gruntach o każdej skali twardości

 

Zespół Wdrożeń i Realizacji Wierceń Poziomych wyłoniony jako oddzielna struktura z Zakładów TELBIAL bazuje na urządzeniach DITCH WITCH firmy Charles Works. We wszystkich przypadkach są to wiertnice do przewiertów horyzontalnych z serii JET TRACK (modele JT 440, JT 2720, JT 7020 oraz system skalny RS 8/60). Park maszynowy urządzeń wiertniczych jest tak zoptymalizowany, aby w pełni dopasować się do oczekiwań inwestorów.