Loading...

Telbial rozpoczął współpracę z hiszpańską firmą Aeronaval de Construcciones e Instalaciones

Telbial rozpoczął współpracę z hiszpańską firmą Aeronaval de Construcciones e Instalaciones (spółka należąca do grupy Aldesa Polska) w ramach prac projektowych i budowlanych przy inwestycji Urzędu Marszałkowskiego „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

 

W ramach projektu zostanie wybudowana sieć szkieletowa o długości 2908 km., która będzie przebiegać przez 198 jednostek samorządu w regionie.  Powstanie około 300 węzłów umożliwiających dostęp do szerokopasmowego Internetu. Prace mają być zakończone do 31 lipca 2015 r.

 

Właścicielem wybudowanej sieci będzie Samorząd Wojewódzki.  Zarządzanie siecią, jej eksploatacja, utrzymanie oraz świadczenie usług z jej wykorzystaniem zostanie powierzone, w drodze umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu kompetencje, doświadczenie i uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej. Operator infrastruktury będzie świadczył usługi tzw. „operatorom ostatniej mili”, a ci odpłatnie zapewnią dostęp do Internetu użytkownikom.

 

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego to podstawa do dalszych działań naszej firmy związanych z projektem „Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej.”